Nye etterutdanningskrav

Nytt fra 2023 er kravet til etterutdanning øker fra 77 (t.o.m. 2022) til minst 80 timer (f.o.m. 2023). Disse timene skal inneholde relevant etterutdanning og antallet timer skal deles innen de tre foregående år, eller i løpet av det inneværende og de to foregående årene. Av disse 80 timene må minimum 60 timer være strukturert opplæring. Det er også nytt at autoriserte regnskapsfører nå får en ny beskyttet tittel som Statsautorisert regnskapsfører.

Her finner du lovteksten om du ønsker å se nærmere på den og her finner du kravene til etterutdanning fra revisorforeningen.

Veien videre

NBBL har allerede økt antallet timer innenfor fagkategoriene for å sikre at vi slapp å ta igjen et etterslep når de nye reglene ble lansert. I løpet av 2023 vil si se nærmere på hvordan vi skal omfordele den faglige inndelingen slik at denne er i tråd med de oppdaterte kravene.

Under kan dere se oversikt over fag og antall timer som er levert de siste 3 årene. Samt det som muligens blir fordelingen i 2023. Fra og med 2023 kan vi legge opp undervisningen på en mer interaktiv måte. Vi kan ha flere fag i tillegg til å jobbe med caseoppgaver i faggrupper. Vi gleder oss til å lese tilbakemeldingene deres!