En av disse unødige bestemmelsene var § 8-10, som ble innført i TEK10. Etter 4 års overgangsperiode fra 2017 er bestemmelsen nå fjernet (fra 1.7.2021).

NBBL var positiv til endringene som ble gjort i TEK17, selv om vi mente at det kunne forenkles ytterligere. Boligbyggelagene må forholde seg til mange ulike reguleringer, både fra statlige og kommunale myndigheter. Regelverk blir spesielt krevende når de overlapper hverandre. § 8-10 i TEK var en slik bestemmelse. Den regulerte plassering av byggverk, men plassering av byggverk er også regulert i plan- og bygningsloven § 29, og i kommunale planer.

Nå er bestemmelsen endelig fjernet, etter et liv på drøye ti år. Sannsynligvis har bestemmelsen ikke hatt noen som helst betydning for kvalitet i byggeriet, men heller skapt usikkerhet og kostnader i byggesaker.

Det har vært sterke interessegrupper som har kjempet for å beholde bestemmelsen. Bestemmelsen gir oss en viktig påminnelse om viktigheten av å følge med når nye regler foreslås, og å sørge for at boligbyggelagenes stemme høres i den offentlige debatten når reguleringsiveren blir stor.

Se også:
DiBKs nyhetsmelding
NRK: Opprop om å beholde bestemmelsen