Dagens energikrav på passivhusnivå blir supplert med krav til dokumentasjon av klimagassutslipp fra materialer (klimaregnskap). Kravene gjelder for boligblokk og yrkesbygg. Dette skal legge til rette for framtidige krav til utslippsnivå.

– Når slike krav kommer må det være mulig for boligbyggelagene, andre utbyggere og bransjen å etterleve dem. Noen boligbyggelag gjennomfører klimagassregnskap i dag, men det kan hende regjeringen går noe raskt fram her. Vel så viktig som forskriftsbestemmelser er det at myndighetene sørger for at det eksisterer velprøvd og godkjent metodikk og konkrete verktøy for slike beregninger før kravene innføres, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Utfordrer bestillerne

De fleste nye boligprosjekter gjennomføres som totalentrepriser, hvor valg av bæreløsninger skjer tidlig i prosessen, mens materialvalg kan skje senere. Disse forslagene utfordrer derfor boligbyggelagene som bestillere.

– Retningen på forslaget er riktig, og vi er enige om at reduserte klimagassutslipp er målet. Nå vil NBBL sammen med medlemmene gå grundig inn i forslaget, og vurdere om dette er den beste måten å nå målet på, avslutter Bård Folke Fredriksen.

Andre krav og endringer

Forslaget inneholder også en rekke andre forslag til nye krav og endringer. Blant annet krav om at byggverk skal være tilrettelagt for senere demontering, fjerning av krav om skorstein for småhus, tilrettelegging for ombruk, skjerpede krav til avfallssortering (min 70%), og krav om å kartlegge materialer for ombruk ved arbeid på eksisterende bygg.

Les mer om høringsforslaget på DiBKs nettsider