– Det er positivt at husholdningene kan få mulighet til mer forutsigbare strømregninger, slik en fastprisavtale vil bidra til. Samtidig er det viktig å huske på at det fremdeles går an å velge spotpris avtale hvis man ønsker det, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

– Ettersom regjeringens forslag bare innebærer å flytte risiko fra kraftselskapene til staten, forventer vi at kraftselskapene nå leverer gode og  konkurransedyktige fastprisavtaler, sier Fredriksen.

Slapper likevel ikke helt av

– Det vi har sett nå i vinter er at det er så mange flere faktorer enn en tørr sommer som påvirker prisene. Nå påvirkes de både av gassprisen i Europa, CO2-prisen og sannsynligvis også en kabeleffekt, sier Fredriksen til E24.

– Man bør tenke langsiktig om strømforbruket sitt, og det er åpenbart at det er fornuftig å investere i energisparing. Der må også regjeringen komme med mer, sier han.

Veien videre

- Vi har innført tiltak som hjelper folk å håndtere de høye strømregningene sine i månedene fremover, men vi kan ikke basere oss på støtteordninger over tid. I stedet må vi jobbe med langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre og rimeligere enn i dag. Det kan gi økonomisk forutsigbarhet til de som trenger det, på samme måte som fastrenteavtale på lån, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding fra Regjeringen.

Utredningen vil bli sendt på høring så snart som mulig, med sikte på behandling i Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 og innføring fra 1. januar 2023