– Endelig, men regjeringens handlingsplan følger ikke opp Energikommisjonen i tilstrekkelig grad. Denne planen utløser dessverre ikke det store potensialet for energieffektivisering i norske boliger og bygg. Regjeringen har dårlig tid for å kutte CO2-utslipp og fikse kraftunderskuddet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør NBBL.

NBBL vet at energieffektivisering i bygg og bolig kan realiseres raskt.

–Dessverre mangler regjeringens plan effektive mål og midler som gir et energieffektiviseringsløft i bygg og bolig. Vi trenger folk med oss til klimaomstilling, ikke mot oss. Det betyr at regjeringen må gjøre det enklere for folk å energieffektivisere egne bygg, både økonomisk og på andre måter. 180 millioner kroner ekstra til Enova og 300 mill i fortsatt støtte til kommunale bygg er bra, men bevilgningene må økes i årene fremover, sier Fredriksen.

Om energikommisjonen

Den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen, der NBBL deltok, skulle kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. I kommisjonens rapport fastslås det at enormt mye energi kan spares og produseres i folks boliger og bygg frem til 2030. Mer effektiv energibruk i bygg, varmepumper og ny solkraft på bygg kan gi mellom 26 og 41 TWh. Dette er konfliktfrie TWh, og utgjør mer enn kontroversiell vannkraft, og vindkraft på land og til havs, som kan gi mellom 15 og 40 TWh frem til 2030. Dette er den raskeste veien til en betryggende kraftbalanse, og det gir også mer strøm raskere enn kontroversiell ny vind- og vannkraft.

Hvis du ønsker mer informasjon om hva den etterlengtede handlingsplanen inneholder. Kom på frokostmøte 10. oktober. Meld deg på her.