Borettslag og sameier som anses å være en del av kommunens helse- og omsorgstilbud kan få momskompensasjon dersom de er tilknyttet «en egen personalbase og 24 timers alarmsystem».

Skattedirektoratet har lenge tolket dette slik at det må være et fysisk alarmsystem, men nå har Finansdepartementet i en tolkningsuttalelse slått fast at det ikke kan stilles et slikt krav. Departementet sier det er tilstrekkelig at beboerne har tilknytning til en egen personalbase med døgnkontinuerlig alarmberedskap. Les hele uttalelsen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omfanget-av-merverdiavgiftskompensasjonsretten-for-borettslag-og-eierseksjonssameier-kravet-til-sarskilt-tilrettelegging/id2868920/.

Borettslag og sameier med omsorgsboliger som har en slik døgnkontinuerlig alarmberedskap kan dermed ha krav på momskompensasjon selv om de ikke har et fysisk alarmsystem. Det er imidlertid flere vilkår som må være oppfylt, og dersom du mener boligselskapet ditt eller et boligselskap du forvalter kan oppfylle kravene, bør det tas kontakt med skattespesialister for å få en vurdering.