–Dette er en seier for mer ren solstrøm, og for landets borettslag og sameier som NBBL har jobbet med lenge. Når elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi fjernes, øker lønnsomheten for slike tiltak folk selv finansierer med 45 øre/kWt. Det er betydelig, sier adm. dir. Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Avgiftene som skygger for sola

Mange av takene til landets 900.000 boliger i borettslag og sameier egner seg for solstrøm produksjon. Likevel har solceller på borettslag og sameier til nå har vært lite benyttet. Med departementets høringsforslag vil betydelige hinder bli borte.

–Det er en seier at avgiftene som har skygget for denne muligheten til å utnytte sola blir foreslått fjernet. Avgiftsfritakene gir en motivasjon til å oppgradere til grønne bygg. Regjeringen bør også se på om fritaket kan gjelde for flere hus i ett og samme boligselskap der det produseres og brukes strøm sammen. Slik blir det enda flere solceller landet rundt, sier Fredriksen.

Vi trenger mer konfliktfri kraft

–I tillegg til energiøkonomisering, er egenprodusert solstrøm konfliktfri energi - i motsetning til større kraftutbygginger som vindmølle og vannkraft. Vi trenger derfor mer kraft av denne typen. Da er det viktig med rammevilkår gjør at solstrøm blir mer attraktivt for nesten 1 million husstander som bor i leilighet i Norge, mener Fredriksen.

Forskriften er sendt på høring med frist 30. september

–NBBL vil fortsatt engasjere seg i saken og begrunne betydningen av at dette kommer på plass. Fordi produksjon av mer konfliktfri solstrøm er bra for både natur, klima og folks lommebok, avslutter adm. dir. Bård Folke Fredriksen i NBBL.