Byer som Arendal, Mo i Rana, Narvik og Mosjøen planlegger etablering av ny industri, mens det i større eller mindre grad er planer for å styrke boligbyggingen. NBBL ser at boligbyggelagene disse stedene kan ta en viktig rolle sammen med andre utbyggere og statlige og kommunale myndigheter for å bidra til nødvendig boligbygging og stedsutvikling. Erfaringer fra batterifabrikketableringen i Skellefteå i Nord-Sverige har vist at god boligtilgang er en viktig suksessfaktor for industrietablering.

NBBL ønsker å legge til rette for felles satsing og erfaringsutveksling for boligbyggelagene, og initierte 28. mars til et møte sammen med KDD, Arendal boligbyggelag, Mo boligbyggelag, Mosjøen boligbyggelag, OMT boligbyggelag, kommunene Arendal, Rana, og Vefsn (TBC) og NFD om ny industri og tilrettelegging for boligbygging.

Industriplaner i de fire kommunene

 • Rana kommune: Freyr Battery bygger nå en «Customer Qualification Plant» med oppstart sommer 2022. Det er planlagt etablering av inntil 4 batterifabrikker. Det vil allerede i 2022 tas beslutning om etableringen. Det kan bli 1 500 nye arbeidsplasser fram mot 2030.
 • Arendal kommune: Morrow Batteries og Eyde Material Park med leverandørindustri skal også bygge batterifabrikk. Utbygging frem til 2026 kan gi 2 500 nye arbeidsplasser.
 • Vefsn kommune: Gen2 Energy planlegge to hydrogenfabrikker med driftsstart 2023. Det kan bli 45-50 nye arbeidsplasser.
 • Narvik kommune. Arbeid er startet med ny batterifabrikk, og annen industri er under planlegging. Det kan bli 2 500- 3 000 nye arbeidsplasser frem til 2030.

Stort behov for utleieboliger

I tillegg til ansatte i industri vil det også bli et betydelig antall nye ansatte som ringvirkninger av industrietableringen. Også disse har behov for nye boliger, og det må bygges et betydelig antall nye bolig steder det allerede er stort press i boligmarkedet. Det er behov for mange ulike typer boliger, men i første omgang vil det være behov for mange utleieboliger. For at kommunene skal være attraktive for de nye arbeidstakerne på sikt er det viktig med kvalitetsboliger i gode bomiljøer.

Kommunestørrelse, boligsitusjonen og behovet for boliger framover

 • Rana kommune:
  • Antall innbygger: 26 100
  • Boligbygging siste 5 år: 103 boliger årlig i snitt
  • Forventet boligbehov – bygging: ca. 400 boliger per år
 • Arendal kommune:
  • Antall innbygger: 45 500
  • Boligbygging siste 5 år: 225 boliger årlig i snitt
  • Forventet boligbehov – bygging: ca. 500 boliger per år
 • Narvik kommune:
  • Antall innbygger: 21 500
  • Boligbygging siste 5 år: 15 boliger årlig i snitt
  • Forventet boligbehov – bygging: ca. 2-300 boliger per år
 • Vefsn kommune:
  • Antall innbyggere: 15 700
  • Boligbygging siste 5 år: 43 boliger årlig i snitt
  • Forventet boligbehov – ingen reserve, alt må bygges

Tiltaksliste som kan sikre nødvendig boligbygging

 • Tilrettelegging av boligbyggingen i kommuner med stor industrietablering bør av regjeringen defineres som en egen satsing, og det må åpnes for piloter og utprøvinger for å realisere muligheter
 • Husbanken bør ha en sentral rolle
 • Erfaringsnettverk med alle aktører – kommuner, utbyggere, industri mv.
 • De fleste av Husbankens virkemidler kan tenkes utnyttet, men nødvendig med større fleksibilitet og muligheter, jf. også Husbankens distriktssatsing.
 • Sikre utleieboliger
 • Nye boligkjøpsmodeller
 • Attraktive boliger
 • Krav i lover og regler - og håndteringen av dem som er til hinder må vurderes. Unntak, spesialtilpasninger osv.
 • Ressurser til kommunal planlegging og saksbehandling må vurderes
 • Sikre god kompetanse
 • Å legge til rette for bygging av boliger for ansatte i ny industri er det viktigste, men også ønskelig å se helhetlig på kommunens boligbehov jf. eldrebølge, studenter, etablererboliger osv.