– Boligprisveksten var sterk i begynnelsen av året, men har bremset opp i 2. og 3. kvartal. Tatt i betraktning den usikre økonomiske situasjonen vi har med sterkt økende renter, høye energipriser og varslede innstramninger, er dette et signal om at boligmarkedet fungerer, sier adm.dir. i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

– Borettslagprisene har økt 7,6 prosent hittil i år. Det er en boligprisvekst som gjør det vanskelig for førstegangskjøpere å spare opp nødvendig egenkapital til å kjøpe sin første bolig. NBBL tror på reduksjon i prisene ut over høsten. Men vi ser at igangsettingstakten for nye boliger går ned, og dette kan bidra til at prisfallet ikke blir så stort som forventet, sier Fredriksen.

I andre halvår ser NBBL tre grunner til at boligprisveksten vil forbli moderat:

  1. Rentene stiger raskt. I løpet av nokså kort tid forventes boliglånsrenten å gå fra om lag 2 prosent til om lag 4,5 prosent.
  2. Generelt økt kostnadspress, og da særlig høye mat og strømpriser spiser opp reallønnsveksten og begrenser husholdningenes handlingsrom i budrundene.
  3. Boligprisveksten har historisk vært sterkest tidlig på året. Når høsten kommer avtar prisveksten pga. sesongmønster.

Nøkkeltall:

Gjennomsnittlig totalpris: 4.011.000

Endring i totalpris: -0,3 prosent

Gjennomsnittlig kjøpesum: 3.649.000

Endring i totalpris fra Q3/2021: 7,6 prosent

Gjennomsnittlig fellesgjeld: 362.000

Andel fellesgjeld av totalpris: 9,0 prosent

4.176 omsatte boliger i utvalget

Les hele prisstatistikken for 3. kvartal 2022 her.