– Etter en kraftig boligprisvekst i starten på året, steg prisene på borettslagsboliger 1 prosent i 2. kvartal. 1 prosent prisvekst er nokså moderat i forhold 2,5 prosent som er gjennomsnittet siden prisindeksens oppstart i 2003, sier adm. dir. i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Bård Folke Fredriksen.

– Borettslagprisene har likevel økt hele 7,1 prosent hittil i år. Det er en boligprisvekst som gjør det svært vanskelig for førstegangskjøpere å spare opp den nødvendige egenkapitalen for å kjøpe sitt første hjem. Vi ønsker derfor en mer moderat boligprisvekst velkommen, sier Fredriksen.

Nøkkeltall

Gjennomsnittlig totalpris: 4.023.000

Endring i totalpris: 1,0 prosent

Gjennomsnittlig kjøpesum: 3.667.000

Endring i totalpris fra Q2/2021: 7,1 prosent

Gjennomsnittlig fellesgjeld: 356.000

Andel fellesgjeld av totalpris: 8,9 prosent

4.806 omsatte boliger i utvalget

I andre halvår ser NBBL tre grunner til at boligprisveksten vil forbli moderat:

  1. Rentene stiger raskt. I løpet av nokså kort tid forventes boliglånsrenten å gå fra om lag 2 prosent til om lag 4,5 prosent.
  2. Generelt økt kostnadspress, og da særlig høy strømpris spiser opp reallønnsveksten og begrenser husholdningenes handlingsrom i budrundene.
  3. Boligprisveksten har historisk vært sterkest tidlig på året. Når høsten kommer avtar prisveksten pga. sesongmønster.

Fotnote: Det er brudd i prisrekken 1. kvartal 2019 ettersom regionvektene i modellen ble oppdatert og omsetninger fra boligbyggelagene OBOS og BOB ble inkludert i statistikken fra 2019.