Denne saken ble først publisert 22. februar 2021. Oppdateringer 4. mai 2021 i kursiv.

Sentrale bygningsmyndigheter har nå gjort forskriftsendringer og utarbeidet nasjonale råd og informasjon om royalkledning, blant annet slik at det kan gis midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Disse følger i stor grad tidligere bransjeveiledning.

Boligprodusentenes forening har fulgt saken tett, og gitt departementet råd. Slik kommenterer de saken.

Her er siste nyhetsartikkel fra Boligprodusentene, blant annet om bransjestandarder for fraviksanalyse for brannrådgivere.

Informasjon til boligbyggelagene

Direktoratet for byggkvalitet gjennomførte tilsyn med produsenter av brannhemmende kledning i fjor (2020). Tilsynet avdekket blant annet at produsenter av royalbehandlet trekledning (uten brannhemmende middel) deklarerte sine produkter feil. Konsekvensen av dette er at materialet ikke har dokumentert de branntekniske egenskaper som deklareringen viste, og dermed får en dårligere klassifisering. Dermed vil svært mange bygg med slik kledning ikke tilfredsstille brannkrav.

Flere av produsentene forsøker nå å fremskaffe ny dokumentasjon. Resultatet av denne prosessen kan bli at produkter igjen blir godkjent i tidligere klasse, eller at det blir plasser i en lavere klasse. Branntester må gjennomføres i akkrediterte laboratorier. Det vil ta tid.

Boligbyggelag som har levert boliger med denne type kledning kan få mange vanskelige vurderinger på bordet. Flere lovverk griper inn, hvor plan- og bygningsloven og bustadoppføringsloven er de mest sentrale. Her er det samlet opp noen situasjoner, gruppert etter prosess.

Ferdigstilte bygg, med ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

I bygg med bruk av Royalimpregnert tremateriale vil eiere og beboere kunne bli bekymret over egen sikkerhet. Her er det først og fremst viktig med god informasjon til beboerne. NBBL har laget en enkel mal for informasjon til kjøpere, som boligbyggelaget kan tilpasse og formidle gjennom egne kanaler.

Hvis boligbyggelaget har vært utbygger (tiltakshaver) bør det ta kontakt med entreprenør og/eller underleverandører for å utrede fakta i saken, konsekvenser og mulige tiltak. Kommunene har flere sanksjonsmuligheter som tilsynsmyndighet, og kan trekke tilbake ferdigattest og midlertidig brukstillatelse, eller ugyldiggjøre vedtak.

Bygg uten ferdigattest

Hvis boligbyggelaget er utbygger eller tiltakshaver må de sette i gang en prosess med entreprenør og andre leverandører for å få dokumentert konsekvenser for brukstillatelsen. Boligprodusentenes Forening har gitt råd for nye og pågående boligprosjekter og søknad om midlertidig brukstillatelse for boligbygg som gir gode anbefalinger og anvisninger.

Bygg under planlegging

Rådgiverne som har ansvar for brannteknisk prosjektering må vurdere materialbruken, og hvordan ny informasjon påvirker brannsikkerheten. Boligprodusentene har anbefalt sine medlemmer å ikke bestille eller bruke royalimpregnert kledning hvor montering ennå ikke er påbegynt.

Dette er saken

Preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd sier at boliger i brannklasse 1 må ha utvendig overflate som tilfredsstiller D-s3,d0. Den samme brannklassen Ds3,d0 kan også benyttes i 3 og 4 etasjes boligbygg når det er liten fare for brannspredning til eller fra nabobyggverk. Produsentene av royalimpregnert trekledning oppga tidligere i ytelseserklæringene at brannklassen var D-s2,d0. I slutten av desember 2020 nedklassifiserte Moelven Wood til E-s2,d0, mens Talgø Møre, Marnar Bruk og Alvdal skurlag nedklassifiserte ytelsen til NPD (No Performance Declared). De tre sistnevnte iverksetter nå tiltak for å brannteste produktene sine i akkrediterte laboratorier, for å fremskaffe dokumenterte brannegenskaper. Det vil ta tid før resultatene foreligger.

Boligprodusentenes Forening har fått gjennomført foreløpige brannfaglige vurderinger av hvordan sikkerheten påvirkes for boliger med Royalimpregnert tremateriale for småhus og boligblokker på 3-4 etasjer med sprinkleranlegg. Denne vurderingen sier at brannegenskapene til utvendig kledning har betydning for spørsmål knyttet til verdisikring, men anses å ha mindre betydning for personsikkerheten. Den sier også at blokker på 3-4 etasjer må utbedres i fasade mot rømningsvei, for eksempel svalgang.

Slik informerer Sintef om saken

For boligbyggelag: Informasjon til kjøpere som bor i boliger med Royalimpregnert tremateriale (PDF)