– Dette er en sak av stor betydning for både boligselskaper og boligeiere. Covid-19 skapte et akutt behov for teknologinøytrale boliglover. Nå foreslår regjeringen de største lovendringene i boliglovene i nyere tid, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

I nytt høringsforslag foreslår Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD) å likestille skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon, skriftlig og elektronisk signatur samt årsmøte/generalforsamling og styremøter med og uten fysisk oppmøte.

Bygger på forskriften om oppmøte-unntak

Departementets forslag bygger på korona-forskriften fra 8. april 2020 om unntak om fysisk årsmøte og generalforsamlinger. NBBL har vært en sentral bidragsyter til endringsforslagene fra regjeringen.

– Flere formuleringer er en tilnærmet blåkopi av NBBLs innspill over flere år. Over én million beboere og over 14.000 boligselskaper får en lettere hverdag ved at begrensningene for bruk av elektroniske løsninger fjernes. Dette gir raskere og enklere saksbehandling, og forenkler kommunikasjonen mellom boligselskaper og andelseierne, sier Fredriksen.

Vil ivareta beboerhensynet

NBBLs erfaring er at den midlertidige løsningen med digitale møter har vært svært velkommen hos både boligselskap, styremedlemmer og boligeiere.

– Digitale årsmøter er fremtiden. Samtidig er vi opptatt av at beboerhensynet ivaretas i overgangen til mer digitale løsninger. Det vil vi vektlegge også i vårt høringssvar, sier Fredriksen.