– Det har blitt regulert og bygd altfor få boliger til å møte etterspørselen i Oslo. Da renten ble kuttet og fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften midlertidig økte fra 10 til 20 prosent, slapp vi løs denne etterspørselen. Dermed tok prisveksten av så snart husholdningene ble trygge på at verden også ville bestå etter koronapandemien, sier Frengstad Bjerknes.

Den sterke prisveksten krever to grep, ifølge sjeføkonomen:

  1. Det må reguleres mer og legges til rette for økt boligbygging i Oslo. Det er et politisk ansvar å prioritere boligpolitikken – det gjøres ikke i dag. De sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvensene av en ny runde med tosifret boligprisvekst er enorme.
  2. I mellomtiden må etterspørselen dempes. Ergo, boliglånsforskriften må videreføres og renten må økes raskere enn Norges Bank har signalisert.

Ifølge Eiendom Norges prisstatistikk, falt boligprisene på landsbasis nominelt 0,1 prosent i november, sesongjustert steg de imidlertid 0,8% – og det er de sesongjusterte tallene som gir det beste bildet av prisutviklingen. De viser altså at boligprisene fortsatt stiger kraftig, særlig i hovedstaden.