- Saksbehandlingstiden i Oslo har økt med 200 dager bare på to år, fra fire til seks år. Men også kommuner som Fredrikstad, Kristiansund, Asker og Arendal, går saksbehandlingstiden i veldig feil retning, sier Fredriksen.

Saken i NRK er basert på SSB og Kostra-tall som NBBL har fremskaffet.