Etter forhandlingene om regjeringens tredje krisepakke vedtok Stortinget tirsdag å utvide Husbankens lånerammer.

– NBBL ber om 15 milliarder kroner ekstra til Husbanken. Fem milliarder i uttelling så langt er viktig for borettslag og sameier over hele landet. Nå jobber NBBL hardt videre for at disse midlene kan brukes til vedlikeholdsplaner, prosjektering av rehabilitering og oppdrag som holder hjulene i gang, sier Fredriksen.

NBBLs forslag til krisepakke er levert Stortinget og regjeringen etter aktive uker med politisk påvirkningsarbeid.

En seier

Regjeringen og Stortinget bombarderes nå av forslag om krisetiltak i milliardklassen fra utallige bransjer og næringer.

– NBBL har virkelig vunnet frem i konkurransen. Selv om den ene tiltakspakken avløser den andre er det ikke selvsagt. Seieren viser at NBBLs forslag er rett svar på den økonomiske krisen og behov over hele landet, sier Fredriksen.  

Dette er NBBLs krisepakke

Økte tilskuddsrammer til vedlikeholdsplaner og tilstandsvurdering og prosjektering av rehabilitering:

 • Inntil 90 prosent av kostnadene i forbindelse vedlikeholdsplaner og tilstandsvurderinger.
 • Inntil 90 prosent av dokumenterte prosjekteringskostnader per borettslag.
 • Husbanken etablerer en rask saksbehandlingsprosedyrer.

Husbankens låneramme økes med 5 milliarder kroner i 2020 som skal gå til:

 • Fremskynde vedlikeholdsprosjekter, større rehabiliteringsprosjekter eller å oppgradere eksisterende borettslag og sameier.
 • Husbanken etablerer en rask saksbehandlingsprosedyrer.

I tillegg ønsker NBBL at Husbankens virkemidler forsterkes på andre områder - låneramme økes med ytterligere 10 milliarder i 2020.

 • Finansiering og forsering av boligprosjekter som forsinkes.
 • Rehabilitering og oppgradering av boligmassen.
 • Tilskudd til heis og tilstandsvurdering fra 50 millioner til 300 millioner.
 • Investeringstilskudd til sykehjem og heldagsomsorg også omfatte omsorgsboliger uten heldags omsorg.

Boligsosiale tiltak

 • Husbankens tilskudd til boligsosiale tiltak må også økes i 2020.
 • Husbankens ramme for etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig økes med 400 millioner kroner (i tillegg til midlene som er gått inn i kommunerammen)
 • Utvidet ramme forvaltes av Husbanken. Startlån utvides til å omfatte refinansiering for husstander med betalingsproblemer.