Tror på 4 prosent boligprisfall i 2023

–        Høyere renter er en viktig forklaring på boligprisfallet i høst og vil trolig bidra til at prisene faller videre de neste månedene. Svak utvikling i husholdningenes disponible realinntekter bidrar også. Husholdningene er nå svært pessimistiske i sitt syn på egen økonomi, og en relativt høy andel forventer videre boligprisfall. Vi tror boligprisene vil falle 4 prosent i 2023 som årsgjennomsnitt, sier sjeføkonom i NBBL, Hilde Karoline Midsem.

Lavere boligbygging

–        Avtakende boligpriser, fortsatt høye materialkostnader og utsikter til lavere etterspørsel svekker lønnsomhetsutsiktene i byggenæringen og demper boligbyggingen. Husholdningenes boliginvesteringer ligger an til å falle i 2022 og vi venter at nedgangen fortsetter i år. Et lavt tilbud av nye boliger virker dempende på boligprisnedgangen, og vil på sikt kunne gi nytt prispress, avslutter Midsem.

Nøkkeltall

  • Gjennomsnittlig totalpris: 3.831.000
  • Endring i totalpris fra Q3/2022: -4,9 prosent
  • Gjennomsnittlig kjøpesum: 3.469.000
  • Endring i totalpris fra Q4/2021: 2,0 prosent
  • Gjennomsnittlig fellesgjeld: 362.000
  • Andel fellesgjeld av totalpris: 9 prosent
  • 3592 omsatte boliger i utvalget

Les hele prisstatistikken her