Etter to år med moderat prisvekst faller boligprisene i årets tredje kvartal. Boligprisveksten er normalt sterkest i første halvår, og NBBL ser ingen dramatikk i tallene.

– Statistikk tilbake til år 2000 viser imidlertid en snittvekst i tredje kvartal på 0,4 prosent. Boligprisene svinger derfor rundt en lavere trend i disse dager. Det skyldes hovedsakelig at renten har blitt satt opp, boliglånsforskriften fungerer og at byggeaktiviteten er høy, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Etter flere år med sterk prisvekst, er dette en ønsket utvikling. Det er fortsatt god aktivitet i en oljesmurt norsk økonomi. Det skapes mange nye arbeidsplasser og lønnsveksten tiltar. Kombinasjonen av rentehevingene og mange boliger til salgs vil imidlertid bidra til å dempe prisveksten fremover. Boligprisene vil derfor sannsynligvis falle noe nominelt også i fjerde kvartal.

Les mer om prisstatistikken vår her.

;