Finanstilsynets rapport Finansielt utsyn viser tydelig at bankene benyttet seg av at fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften ble økt fra 10 til 20 prosent i 2. og 3. kvartal som en respons på koronapandemien.

– Dette viser behovet for å videreføre boliglånsforskriften også etter nyttår, sier Frengstad Bjerknes.

Utenfor hovedstaden har andelen boliglån som er i brudd med boliglånsforskriften økt fra 7,1 prosent i 1. kvartal til 8,6 prosent i 3. kvartal. I Oslo er det derimot en betydelig mer markant endring, og andelen har økt fra 5,9 prosent i 1. kvartal til hele 11,5 prosent i 3. kvartal. Det har vært med på å drive opp boligprisveksten det siste halvåret. Boligprisene har steget 7,1 prosent på landsbasis og 9,5 prosent i Oslo det siste året.

– De midlertidige endringene i boliglånsforskriften har sannsynligvis vært en større bidragsyter til den kraftige boligprisveksten det siste halvåret enn mange har vært klar over, sier Frengstad Bjerknes.