Et dårlig rykte er imidlertid ikke alltid fortjent, og fastrente er omgitt av en rekke myter…

Myte 1: «Du vinner ikke et veddemål med banken»

Fastrente er IKKE et veddemål med banken. Din bank fungerer i praksis kun som et mellomledd mellom de som vil låne ut penger til fastrente og de som vil låne penger til fast rente. Banken tar dermed ingen renterisiko når de gir deg fastrente.

Myte 2: «Bankene tjener mest på fastrente»

Dersom bankene konsekvent tjente mer på at du valgte fastrente, så hadde de pushet fastrente, ikke flytende rente.

Myte 3: «Over tid lønner det seg alltid med flytende rente»

Det er kanskje litt drøyt å kalle dette en myte. For den har sin naturlige og historiske forklaring. På skolen lærte vi at terminpremien er positiv. Terminpremien er litt forenklet den «forsikringspremien» utlåner krever for fast kontra flytende rente. Men mye som ble tatt for gitt før finanskrisen er imidlertid ikke like opplagt lenger, for eksempel forutsetningen om positiv terminpremie. Terminpremien har faktisk blitt negativ de senere år. Med negativ terminpremie så slipper du ikke bare å betale forsikringspremie for å binde renten, men du får faktisk betalt. Tro det eller ei!

Myte 4: «Lag ditt eget fastrentelån»

Denne dukker stadig opp i diskusjonen om fastrente. Og la meg slå fast dette med en gang, dette er ingen god erstatning for fastrente. Å lage ditt eget «fastrentelån» misser store deler av poenget med fastrente, nemlig forsikringen mot UFORUTSETTE rentehopp.

Myte 5: «Ikke spekulerer i fastrente»

Denne trenger vel egentlig ingen forklaring. Fastrente reduserer usikkerhet og er naturligvis ikke spekulasjon.

Så for å oppsummere, 30 år med fallende rentenivå gjentar seg neppe. Slik sett er nordmenns forkjærlighet for flytende rente litt forunderlig. Kun syv prosent av boliglånene har fastrente. Det er imidlertid én fallgruve ved fastrente mange ikke er klar over …

En avsluttende advarsel: Ikke alle banker utbetaler underkurs

Underkurs betyr at du får penger av banken hvis du trer ut av fastrenteavtalen før bindingstiden løper ut gitt at renten i mellomtiden har gått i din favør. Du betaler med andre ord mindre på din fastrente enn det banken tilbyr i rente til nye fastrentekunder. Vice versa så må du betale banken overkurs. Banken krever alltid overkurs dersom du bryter avtalen, men det er imidlertid ikke alle banker som utbetaler underkurs. Det kan potensielt dreie seg om store beløp. Les derfor det som står med liten skrift om kostnader og evt. utbetaling av underkurs.