– Boligprisene stiger og det omsettes fortsatt mange boliger, men euforien vi har opplevd det siste året ser ut til å avta, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Byggeaktiviteten på landsbasis er høy. Forventet renteøkning i september og en potensiell ytterligere renteøkning i desember er faktorer som nå bidrar til å dempe prisveksten.

Nøkkeltall:

Gjennomsnittlig totalpris: 3.756.000Endring i totalpris: 1,4 prosent
Gjennomsnittlig kjøpesum: 3.421.000Endring i totalpris fra Q2/2020: 12,9 prosent
Gjennomsnittlig fellesgjeld: 335.000Andel fellesgjeld av totalpris: 8,9 prosent
5.667 omsatte boliger i utvalget


Boligbygging må prioriteres

– Det er gode nyheter for alle som skal inn i boligmarkedet at prisveksten ser ut til å avta. Med tosifret boligprisvekst det siste året så er det likevel en utflating på et meget høyt prisnivå i mange byer, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

NBBLs Førstehjemindeks viser at det i mange byer blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet uten foreldrehjelp. Dette støttes av tall fra SSB som viser at andelen leietakere har steget med omtrent 90.000 på fem år. Eierandelen har falt tilsvarende, og særlig blant dem med lav inntekt.

– Med fortsatt høy etterspørsel etter bolig er det derfor viktig å understreke viktigheten av at tilstrekkelig boligbygging prioriteres politisk i pressområder, sier Fredriksen.

Det er brudd i prisrekken 1. kvartal 2019 ettersom regionsvektene i modellen ble oppdatert og omsetninger fra boligbyggelagene OBOS og BOB ble inkludert i statistikken fra 2019.

Se hele den regionale oversikten (PDF)