Hva kreves?

Dere bruker tid på å forberede dere, samt ca. 30 min til innspilling av selve nanocasten. Prosjektgruppen i NBBL  gjør resten av arbeidet. Før vi publiserer nanocasten på nettsiden får prosjekteier godkjenne teksten.

Du styrer hvem som får se

Boligbyggelagene har mange flotte caser, og her er muligheten til å få vist det frem slik at andre kan lære. Dere har fått en egen HUB via Akademiet som kan brukes til å vise frem gode eksempler til alle deres styremedlemmer og beboere. Dere velger selv hvilke målgrupper som skal få se hva!

Prosessen er slik:

  • Book avtale om nanocastinnspilling med Christian Fredrik (cfm@nbbl.no)
  • NBBL klipper og publiserer den – her finner du mange caster
  • NBBL skriver om casten og dine forberedende notater til et «BBL HUB-prosjekt» – her finner du over 80 ferdige prosjekter (logg in med NBBL id)
  • Ditt boligbyggelag kan vise nanocasten på egen BBL HUB
  • NBBL kobler prosjektet opp mot BBL Bærekraftstandarden slik at prosjektet blir et eksempel andre kan lære av