Vi er hjemme. Voksne har hjemmekontor. De minste barna leker hjemme. De største barna har hjemmeundervisning. Studentene har kommet hjem igjen og har hjemmeforelesninger. Vi spiser alle måltider hjemme. Vi møter ikke venner, men treffes på Skype hjemme fra sofaen. Nå er det påskeferie, den skal vi også tilbringe hjemme.  «Alt» som skjer av daglige aktiviteter skjer i stor grad med utgangspunkt i boligen. I hjemmet.

De fleste av oss bor godt i Norge. Men når en familie skal forholde seg til alle aktiviteter døgnet rundt over tid i en og samme bolig, setter det oss på utfordringer det er lenge siden nordmenn har kjent på. Min generasjon kanskje for første gang.

Dette sier noe om hvor viktig boligen er for vår hverdag. Viktigheten av at unge kommer seg inn på boligmarkedet til en pris de kan leve med. Viktigheten av at spesielt barnefamilier har mulighet til å bo romslig. Viktigheten av å ha trivelige boområder. Viktigheten av at flest mulig faktisk har en bolig.

Det er der vi lever våre liv. Det er der vi lager nye liv. Det er der vi oppdrar våre barns liv.

Situasjonen nå utfordrer oss på mer enn bare smittebegrensning. Den setter oss også på store prøver ved å være tett sammen over tid – innenfor husets fire vegger. Ikke alle klarer det. Ikke alle har omgivelser rundt seg som gjør det mulig. Boligens betydning for velferden må derfor ikke undervurderes. For boligpolitikk handler ikke bare om bolig. Det er også velferd-, sosial-, integrering-, klima,- miljø og helsepolitikk.