Advokatene

Bjørn Robert Lofterød er ansatt som ny advokat ved advokatkontoret. Bjørn er 36 år og har lang erfaring innen fast eiendom. Han har tidligere jobbet i Codex Advokat og vært internadvokat med fokus på finansregulatoriske forhold. Vi er veldig fornøyd med å ha fått Bjørn med på laget!

Øvrige advokater er Line Bjerkek, som også er faglig leder ved advokatkontoret, og har vært i NBBL siden 2011 og Lars Grøndal, som har vært i NBBL siden 2021. Advokat Laila Marie Bendiksen har permisjon.

Våre advokater besitter spesialkompetanse på boligjus og rettsregler knyttet til fast eiendom.

Line BjerkekLars Grøndal

Advokatene Line Bjerkek og Lars Grøndal.

Tilbudet fra advokatene

Våre advokater bruker mye av sin tid på medlemskontakt. Sitter du fast i en vurdering av forkjøpsrett eller skal delta på en generalforsamling, så ring gjerne eller send en epost til våre advokater for rask avklaring av enkle juridiske spørsmål. Dette er en del av vårt medlemstilbud og er gratis for medlemmene.

Advokatene holder en rekke foredrag både på kurs som arrangeres av NBBL, men også på arrangementer de ulike boligbyggelagene holder, for eks. for sine kunder. Her kan vi skreddersy et opplegg for ditt boligbyggelag eller arrangement for styremedlemmer i boligselskaper.

Standarddokumenter som vedtekter for borettslag og sameier, advarsel om salgspålegg, dokumenter for IN-ordning(individuell nedbetaling av fellesgjeld) osv. er tilgjengelig ved pålogging på NBBLs nettsider. Disse dokumentene blir utviklet og oppdatert av advokatene. Har du innspill til noen av våre dokumenter eller ønsker nye standarddokumenter, så ta gjerne kontakt.

Juridiske oppdrag

Dersom spørsmålene er av mer omfattende karakter og det trengs en nærmere utredning eller man skal iverksette en prosess mot salgspålegg, registreres dette som et juridisk oppdrag. Det betales pr time etter gode og konkurransedyktige priser for våre medlemmer.

Advokatenes oppdrag kan være saker for boligbyggelagene, men vi tar også oppdrag for borettslag og sameier som er boligbyggelagenes kunder. Saker for boligbyggelagene kan være bistand til utbyggingsprosjekter, eiendomsorganisering, vurdering av boligbyggelagets vedtekter osv.

For borettslag og sameier varierer sakene fra saker knyttet til mislighold fra en andelseier/seksjonseier til rådgivning knyttet til vedtak på generalforsamling eller gjennomgang og forslag til nye regler i vedtektene.