Heis gjør det mulig for folk å bo hjemme lenger – slik de aller fleste ønsker, og som det er bred politisk enighet om. Heis er helt nødvendig for noen, men det er nyttig for alle.

De siste årene har Husbanken hatt 50 millioner kroner i året som har gått til å støtte borettslag og sameier som ønsker å bygge inn heis i lavblokker. De siste tre årene har Husbanken fordelt 132 millioner i tilskudd til å montere 89 heiser som betjener til sammen 939 boenheter. Pandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre prosjekter, så etterspørselen etter tilskudd har de siste par årene vært lav.

Regjeringen: For dyrt

Regjeringen mener det er for dyrt og vil heller bruke pengene på å spare strøm, som mange flere vil få nytte av. Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti forstår betydningen av heis og sier det viktigste bidraget til et økt tilbud av boliger med heis er kravet om at nye boligblokker over tre etasjer skal bygges med heis. Bente Johansen problematiserer dette ved å påpeke at noen av de boligene som får installert heis er rimelige boliger der det bor lavinntektsgrupper. Disse har ikke råd til å kjøpe seg inn i en ny bolig som bygges med heis, og mange steder er det heller ikke noen blokker med heis å flytte til.

Samtidig som man avvikler flere viktige boligpolitiske tilskudd, jobbes det med reformen «Bo trygt hjemme». For NBBL er det en gåte hvordan den reformen skal gjennomføres uten Husbanken med på laget.

Tydelige resultater – og sannsynligvis billigere i lengden

Johansen forteller at i Øvre Årdal, der tre borettslag har fått installert heis, er det nesten ikke etterspørsel etter omsorgsboliger. Derimot, på Årdalstangen hvor det ikke er kommet heis i noen av blokkene, er etterspørselen etter omsorgsbolig stor. Forskning fra Finland viser også at du kan bo hjemme opptil syv år lenger i boliger med heis enn uten. Altså taler alt for at heis både er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt, og ikke minst bedre for mennesker.

Her kan du lese saken som sto på trykk i Handikapnytt 26.10.2022.