Regjeringen har sendt ny TEK (Byggteknisk forskrift) på høring. Nye krav skal etter planen tre i kraft 1.1.2022 med en overgangsperiode på ett år. Her kan du lese NBBLs høringsuttalelse.

Ny TEK foreslår at det i nye boligblokker og yrkesbygg må dokumenteres klimagassutslipp fra:

  • materialer fra bæresystem
  • yttervegger
  • innervegger
  • dekker og yttertak

Dokumentasjonskrav skal legge grunnlaget for framtidige krav til utslippsnivå. Et klimagassregnskap for boligblokk antas å koste 100-200.000 kroner, og betyr om lag 0,1 prosent kostnadsøkning.

Demontering og ombruk

Ny TEK skal også fremme utvikling av en mer sirkulær økonomi. Derfor skal nye byggverk være tilrettelagt for senere demontering og ombruk av materialer. Det foreslås også krav om å kartlegge materialer for ombruk ved arbeid på eksisterende bygg, og å skjerpe krav til avfallssortering (fra 60% til 70%).

Forenklinger er viktig

Men det foreslås ikke bare nye krav. Regjeringen legger også fram forenklinger som fjerning av krav om skorstein for småhus, og en mer fleksibel oppfyllelse av energikrav for nybygg (boligblokk og yrkesbygg) med lave klimautslipp.

-Når det innføres nye nødvendige klimakrav er det avgjørende at unødvendige krav vurderes kritisk. NBBL kan ikke være med på at det stadig stables nye krav oppå hverandre, avslutter Krogstad.