I et debattinnlegg går NBBL og 13 andre organisasjoner sammen hardt ut mot Enova, som de mener ikke fungerer for forbrukerne.

Norske husholdninger bidrar årlig med 400 millioner kroner til Enova, men det får de lite igjen for. I siste avtale med Klima- og miljødepartementet er målet om energieffektivisering tatt ut. Viktige støtteordninger kuttes i, byråkratiet øker og utbetalingene minsker.

Kan spare det dobbelte av Oslos årlige kraftforbruk

De neste ti årene kan energisparetiltak i bygg, varmepumper og solceller frigjøre nær 20 TWh energi – omtrent det dobbelte av Oslos årlige kraftforbruk. Skal vi sikre balanse mellom kraftforbruk og -produksjon i Norge, er dette helt avgjørende.

– Norge trenger mer konfliktfri, ny energi, og ikke alene vindkraft som skaper heftige protestaksjoner, sier Fredriksen.

Krever politisk handling

– Det er på tide med politisk inngrep. Enten må regjeringen gi klar beskjed om at styret i Enova sørger for at forbrukernes penger går til gode prosjekter i folks hjem, eller så bør disse pengene trekkes ut av Enova og inn i en ny ordning som gir folk mulighet til å bidra til det grønne skiftet. Hvis ikke blir de 400 millioner kronene som husholdningene betaler bare en ren skatt, avslutter Fredriksen.

Enova svarer på kritikken i et innlegg 2. september. De 14 organisasjonene kom med et nytt debattinnlegg som tilsvar på dette 6. september.