NBBL gjentok suksessen fra i fjor og lanserte i juni en rapport om kjøpekraften til den typiske førstegangskjøperen.

Gjennom sommermånedene har vi oppnådd 98 unike oppslag i nasjonale og lokale medier landet rundt. Indeksen har gitt god synlighet for boligbyggelagene og førstegangskjøpernes situasjon i et kokende boligmarked.

– Sammen har vi satt dagsorden

– Vi er imponerte over engasjementet og innsatsen til de ansatte i boligbyggelagene. Sammen har vi satt en rettferdig boligpolitikk på dagsorden og belyst viktigheten av gode rammebetingelser for boligbygging. Vi ser dessuten at Førstehjemindeksen gir god synlighet for boligbyggelagenes alternative modeller for å hjelpe de uten tilstrekkelig egenkapital og foreldrehjelp, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Ennå venter flere boligbyggelag på lokal omtale av indeksen i sitt område.

Førstehjemindeksen er utarbeidet av NMBU og analyserer over 760 000 boligsalg i 45 kommuner mellom 2010 og 1. kvartal 2021. Samtlige boligbyggelag har blitt kontaktet angående samarbeid om lokale innsalg. Innsalgene gjøres puljevis pga. stor arbeidsmengde.