Det har over tid pågått en dialog mellom styreleder i Bate og administrerende direktør Paul Boxill om å finne det beste tidspunktet for Boxills planlagte avgang som øverste leder. Partene har nå blitt enige om at tiden for det er riktig.

Paul Boxill har vært administrerende direktør i Bate siden 2010 og har vært i førersetet for en formidabel utvikling. Han ledet blant annet sammenslåingen da Sandnes og Stavanger boligbyggelag slo seg sammen til Bate i 2014. Gjennom disse årene har Bate vokst til 110 ansatte, og verken kommune- eller fylkesgrenser setter lenger noen begrensninger for virksomheten.

– I Bate har vi bygget for alle, og tatt et særlig ansvar for å hjelpe unge førstegangsetablerere inn på boligmarkedet. Det har vært viktig kampsak for meg i disse årene. Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge en proaktiv organisasjon som jobber bredt med å utvikle gode bomiljø, og forlater Bate i trygg forvissning om at selskapet er godt rustet for framtiden, sier Boxill.

En tydelig leder

– Med Paul ved roret har Bate boligbyggelag hatt en tydelig leder som har representert boligbyggelaget på en god måte. Blant annet vil jeg fremheve hans engasjement for unge på boligmarkedet. Under hans ledelse har Bate lansert en egen modell for leie-eie boliger. Med klar tale har han også løftet disse problemstillingene som styremedlem i NBBL, og i vårt felles interessepolitiske arbeid overfor sentrale besluttende myndigheter, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Prosessen med å finne erstatteren starter umiddelbart. Line Andersen Nyberg er konstituert som ny administrerende direktør for boligbyggelaget. Line kommer fra stillingen som økonomi- og finansdirektør og har arbeidet i boligbyggelaget siden 2004. Ny direktør søkes å være på plass senest i august i år, skriver Bate i sin pressemelding