Nettverk for radikal innovasjon er satt sammen av flere selskaper som jobber med å finne ut hvilke grep man kan ta innen ulike fagfelt som kan føre til radikal innovasjon.

NBBLs deltakelse i nettverket baserer seg på å løfte frem innovative prosjekter fra boligbyggelagene, inkludert prosjekter som ligger i BBL HUB. Det er prosjektene som har størst bærekraftspotensiale som blir vist – altså prosjekter som kan skape stor gevinst for mennesker, økonomi, klima og miljø. Professor Sjur Dagestad v/NTNU hjelper til med å velge ut prosjekter.

Vil ha flere boligbyggelag med

Ved utvelgelse av hvilke prosjekter som skal med, foretas en syretest. Syretesten tar ca. 2 timer. Prosjektleder besvarer syv spørsmål i form av en prosjektpitch, etterfulgt av en spørsmålsrunde, før Nettverk for radikal innovasjon utarbeider et sett SWOT-analyser. Testen avsluttes med at nettverksgruppa legger frem SWOT-analysen for prosjektgruppa.

SWOT står for Strengths (sterke sider), Weaknesses (svake sider), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler), og er en form for kartlegging ved strategisk planlegging i en bedrift.

– Å få denne typen direkte og upolerte tilbakemeldinger fra flere av Norges skarpeste innovatører, er veldig verdifullt. Det ville kostet en hel del tid og penger å få gjennomført en slik analyse av en proff rådgiver. Dette burde boligbyggelag som har spennende prosjekter på gang, benytte seg av, sier direktør for innovasjon og kompetanseutvikling i NBBL, Christian Fredrik Mathisen.

For å finne en god form på syretesten, utførte NBBL lignende testing på BBL HUB, Styreskolen, Beboerskolen og flere elementer i verktøykassa for bærekraftsregnskap.

Så langt har Usbl vært med på syretest av sitt prosjekt, BUA. Flere boligbyggelag skal etter hvert delta på testing, deriblant BOB og OMT BBL. Planlagt testing har blitt noe utsatt pga. korona.

Det er fortsatt mulig å bli med og vise frem sitt prosjekt. Ta kontakt med Christian Fredrik Mathisen på cfm@nbbl.no eller tlf. 47242824.