Det har de gjort i forbindelse med sin nye konsernfilm «Fordel å være ilag». I filmen møter vi noen barn som har litt ulik personlighet, ikke ulikt det man gjerne kan finne i et borettslag. Først sitter de hver for seg i hver sin «bolig» (les: lekestue), og det skjer ikke så mye. Når barna så bestemmer seg for å flytte husene sine sammen til et «borettslag», viser det seg at de får til masse i fellesskap.

Filmen er lagd for å øke kjennskap og kunnskap om boligbyggelaget og det unike med borettslagsmodellen.

– Jeg tror at mennesker både har behov for å gjøre sine egne individuelle valg. Samtidig ønsker man tryggheten det å være en del av et fellesskap gir, sier Harald Schjelderup, konsernsjef i BOB.

Se filmen her