NBBL er ett av ni hovedmedlemmer i EFF. Målet med NBBLs deltakelse i forumet er å ivareta felles interesser i eier- og forvalterpolitiske saker, og forsterket synlighet.

De viktigste sakene som EFF har engasjert seg i de siste årene, er utvikling av nye byggeregler for eksisterende bygg og Byggkvalitetutvalgets rapport med anbefaling om større revisjoner av byggereglene. I begge sakene har NBBL gitt bidrag inn til forumet.

NBBL hadde vervet som styreleder frem til årsskiftet 2019/2020, og fra mars i år er spesialrådgiver i NBBL Ketil Krogstad medlem i styret som nestleder.

Les også: Boligbyggelagene inviteres til deltakelse i arbeidsmøter om forsvarlig byggkvalitet