NBBL har overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) påpekt behovet for å legge bedre til rette for slike modeller, og vi har spilt flere utfordringer som boligbyggelagene har erfart i dette arbeidet.

Det er allerede ti boligbyggelag som har startet med en eller flere løsninger for alternative veier inn i boligmarkedet, og flere har løsninger til vurdering. Arbeidet i nettverket er derfor av stor verdi for mange boligbyggelag.

Det er den enkelte utbyggers/tilbyders ansvar å påse at slike modeller innrettes i tråd med relevant regelverk, men dette er en krevende oppgave. KMD er av den oppfatning at det er behov for økt kunnskap på dette området. På noen områder kan det også være behov for å endre regelverket siden lov og regelverk som disse løsningene skal tilpasses, ble skrevet før slike modeller var påtenkt.

Gjennom erfaringsutveksling og evalueringer i regi av nettverket, kan man få mer kunnskap om hva som skal til for å oppskalere utbyggeres bruk av slike modeller, og hvilke modeller som passer for hvilke målgrupper og hvilke boligmarkeder. «Vi har stor tro på at nettverket skal bidra til å gjøre det enklere for boligbyggelagene å tilby boliger slik at enda flere kan komme seg inn på eiermarkedet» sier adm. direktør Bård Folke Fredriksen, som la fram NBBLs forventninger til nettverket på første møte.

Totalt er det planlagt fire møter i nettverket i løpet av 2021, NBBL tar gjerne imot innspill fra boligbyggelagene flere utfordringer det kan være nyttig å trekke inn i arbeidet.

Dette er NBBLs innspill til første møte