Boligbyggelagenes rammebetingelser er politiske enten det handler om skatt, tekniske krav, regulering av tomter eller byggekostnader.

– Denne saken viser at når boligbyggelagene og NBBL jobber sammen, gir det mulighet å få til gode politiske resultater, sier Christian-Marius Stryken, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL.

Flere må få eie sin egen bolig

Riktignok er ikke regjeringen i mål før den legger frem forslag om lovendringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Men nå foreslår regjeringen å gå fra 15 % til 30 % andel av boligenhetene som kan leies ut. Som kjent er det en dramatisk, negativ sosial utvikling når det stadig blir vanskeligere for unge og enslige å kjøpe egen bolig

– Derfor applauderer NBBL regjeringens initiativ. Regjeringen bør studere modellene til boligbyggelagene og ruste opp virkemiddelapparatet slik at inngangen til egen bolig blir enklere, sier Stryken.

Jakter på gode saker

Stryken understreker at NBBL til enhver tid jakter på saker der vi kan hjelpe boligbyggelagene med de utfordringer hvor svaret er påvirkning av regjeringen, Stortinget og forvaltningen.

– Ingen sak er for liten og ingen sak er for stor. Jeg håper derfor at boligbyggelagene oftere tar kontakt når NBBL kan bidra til at politikken jobber med – ikke mot – boligbyggelagenes rammevilkår og politiske løsninger, sier Stryken.

Christian-Marius Stryken. Foto: Nadia Frantsen