Internasjonalt boligsamarbeid

Gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner bidrar NBBL til å sette boligsak og samvirke på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet fremmer kontakt, utveksling av erfaringer og samordning av felles interesser mellom organisasjonene.

Norden

NBO Housing Nordic

NBBL er medlem av den nordiske interesseorganisasjonen NBO Housing Nordic. NBO ble etablert i 1950 og har som formål å fremme kontakt og erfaringsutveksling mellom de tilsluttede organisasjonene. Visjonen er å sikre økonomiske, økologiske og sosialt bærekraftige boliger i de nordiske landene. NBOs medlemsorganisasjoner kommer fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Landene utarbeider rapporter om boligmarkedet og de boligpolitiske forholdene i sine land. Disse oppdateres flere ganger i året. NBO arrangerer også forelesninger, kurs og studiebesøk om boligrelaterte emner i de ulike landene. Samordning av felles interesser på den europeiske arenaen har fått økende betydning.

Internasjonalt

International Co-operative Alliance

NBBL er, sammen med samvirkeorganisasjoner over hele verden, medlem av International Co-operative Alliance. Alliansen ble grunnlagt i 1895 og har nå 262 medlemsorganisasjoner fra 100 land. 1 milliard mennesker over hele verden er medlem i et samvirke.

Co-operative Housing International

Co-operative Housing International (Housing) er en sektororganisasjon under International Co-operative Alliance. NBBL er aktivt med i Housing, som fremmer den kooperative boligsektoren globalt og arbeider for medlemmenes felles interesser. Thor Eek, adm. direktør i NBBL, er medlem av styret i Co-operative Housing International.

Europa

Housing Europe

NBBL er tilsluttet paraplyorganisasjonen Housing Europe som ble etablert i 1988. Housing Europe er et nettverk av 42 regionale og nasjonale sammenslutninger. Til sammen representerer disse over 41 000 offentlige, frivillige og kooperative boligsammenslutninger, og de forvalter over 25 millioner boliger i 22 europeiske land. Medlemsorganisasjonene i Housing Europe representerer 12 prosent av den totale boligmassen i EU.

Cooperatives Europe

Cooperatives Europe er kontoret til den europeiske delen av International Co-operative Alliance og skal fremme samarbeid mellom samvirker i Europa. NBBL er medlem av Cooperatives Europe, som samler 82 kooperative organisasjoner fra 33 land. De representerer 123 millioner individuelle medlemmer, og eier 160.000 co-operative virksomheter og gir arbeidsplasser til 5,4 millioner europeiske borgere.