Styreskolen leveres med det enkelte boligbyggelags logo og farger. NBBL står for all administrasjon, redigering og rapportering. For boligbyggelaget er dette en effektiv og tidsbesparende måte å spre kunnskap på. Bedre kunnskap gir mer kvalifiserte spørsmål og henvendelser.

På Styreskolen finner man også kurs for beboere og boligbyggelagets rådgivere. Beboere i borettslag og sameier enkel informasjon om sine rettigheter og forpliktelser. De lærer også mye om hvilken rolle et styre har. Rådgiverne har tilgang til alle kurs og rapporter.

Ni boligbyggelag har tatt i bruk Styreskolen i løpet av våren 2020. Å komme i gang med Styreskolen er enkelt. Ta kontakt med NBBL for et hyggelig tilbud.

Test Styreskolen

Her kan du teste en demo av Styreskolen.

For mer informasjon, ta kontakt:

Christian Fredrik Mathisen
Direktør innovasjon og kompetanseutvikling
cfm@nbbl.no
47242824 47242824