Advokatkontoret

Advokatene i NBBL tilbyr juridisk rådgivning for boligbyggelagene. De er spesialister på bolig- og eiendomsrett, og boligbyggelagsrelatert jus.

Advokatkontoret er en del av avdeling for interessepolitikk og jus, og består av tre advokater. De er rådgivere for boligbyggelagene i forbindelse med oppfølging av forvaltede boligselskaper, ved utvikling og oppføring av nyboligprosjekter og omsetning av eiendom. Boligbyggelagene kan også få bistand fra advokatene i forbindelse med samarbeid og fusjoner.

Advokatene er også sentrale i NBBLs interesspolitiske arbeid gjennom blant annet produksjon av høringsuttalelser og oppfølging av lovgivningsprosesser.

Standarddokumenter

Dokumenter og kontrakter utarbeidet av advokatene til bruk i boligbyggelag, borettslag og sameier.

Jusprat

En webserie av og med NBBL-advokatene om juridiske problemstillinger knyttet til bolig, bygg og eiendom.

Fagartikler om jus

Her finner du en rekke artikler om aktuelle juridiske problemstillinger i borettslag og sameier.

Vil du bruke våre advokater på kurs?

Mange boligbyggelag benytter seg av NBBLs advokater når de skal gjennomføre konferanser for tillitsvalgte boligselskapene sine. Temaer som "jus for styrer i borettslag og sameier" er evig aktuelt, og våre advokater har lang erfaring i å kurse tillitsvalgte i dette og andre temaer.

Ta kontakt med en av advokatene for mer info!

Kontakt

Line C. B. Bjerkek
Advokat
lb@nbbl.no
97683876 97683876
Laila Marie Bendiksen
Advokat
lmb@nbbl.no
91140480 91140480
Lars Grøndal
Advokat
lg@nbbl.no
95842880 95842880