Advokatene i NBBL tilbyr juridisk rådgivning for boligbyggelagene. De er spesialister på bolig- og eiendomsrett i tillegg til boligbyggelagsrelatert jus. Advokatene er rådgivere for boligbyggelagene i forbindelse med oppfølging av forvaltede boligselskaper, ved utvikling og oppføring av nyboligprosjekter og omsetning av eiendom.

Boligbyggelagene kan også få bistand fra advoktatene i forbindelse med samarbeid og fusjoner.

Mye brukt på konferanser for tillitsvalgte

Mange boligbyggelag benytter seg av NBBLs advokater når de skal gjennomføre konferanser for tillitsvalgte boligselskapene sine. Temaer som "Jus for styrer i borettslag og sameier" er evig aktuelt, og NBBLs advokater har lang erfaring i å kurse tillitsvalgte i dette og andre temaer.

De er også sentrale i NBBLs interesspolitiske arbeid gjennom blant annet produksjon av høringsuttalelser og oppfølging av lovgivningsprosesser.

Standarddokumenter

Standarddokumenter til bruk i boligbyggelagets og de forvaltede boligselskapenes virksomhet.

Jus i borettslag og sameier

Fagartikler om aktuelle juridiske problemstillinger i borettslag og sameier.

Jusprat med boligeksperten

En webserie om juridiske problemstillinger knyttet til bolig, bygg og eiendom.

Advokater

Line C. B. Bjerkek
Advokat
lb@nbbl.no
97683876 97683876
Laila Marie Bendiksen
Advokat
lmb@nbbl.no
91140480 91140480
Lars Grøndal
Advokat
lg@nbbl.no
95842880 95842880