Tilbake

Kommunikasjon i byggeprosesser


Problem som prosjektet vil løse

I dag ønsker folk som kjøper bolig å kunne skape et eget hjem, og være del av prosessen i å bygge sin bolig. I dag er imidlertid prosessen for komplisert til å få en god kjøperinvolvering. Aktørene er ikke samhandlet og kommunikasjonen skjer på flere plattformer. Mye av dialogen skjer via e-post og telefon, det gjør prosessen vanskelig å dokumentere og mye tid går til å sammenstille all informasjon. Dette ender med misfornøyde kunder og tap av tid og penger.

Løsninger som prosjektet bidrar med

BYGR er en webapplikasjon for byggeprosesser. Den muliggjør effektiv kommunikasjon mellom eiendomsutviklere, entreprenører og kjøpere. På prosjektets side finner man budsjett, tilvalg, endringer, dokumenter og plantegninger. For kjøperne blir det enklere og gøy å gjøre sine tilvalg over nett. Samtidig blir disse valgene og eventuelle endringer håndtert på en og samme plattform på, og på en sikrere og mer effektiv måte av utbyggere. Utbyggeren sparer tid på håndteringen av tilvalgene og kundetilfredsheten øker. På sin side kan entreprenører bygge på riktig måte ut fra kjøpernes ønsker og man unngår kostbare feil. Ved å skape en fellesplattform for dialog sørger vi for at alle parter får oppdatert informasjon.

Bærekraftige gevinster

Mennesker – Kjøperne kan lettere skjønne hvilke endringer de kan gjøre i sin bolig og hva det innebærer for egen økonomi. Eiendomsutvikleren får innsyn i hva som skjer i prosjektet. Totalentreprenører får mer kontroll i utbyggingen, noe som også er positivt for underentreprenører og andre leverandører.

Miljø – Mindre ressursbruk, både i form av materialer og transportkostnader, pga. færre feil. Det reduserer prosjektets klimafotavtrykk.

Økonomi – Den digitaliserte plattformen bidrar til mer effektiv ressursbruk av både tid, penger og ansatte, og det gjøres færre feil under utbyggingen. Dette sparer penger for alla aktører, fra utbyggere til kjøpere.

Hvor skal prosjektet realiseres

Webapplikasjonen skal testes i nybyggprosjektet til BATE, Fridas Hage i Stavanger. Vi ønsker også å spre det til andre prosjekter og at andre aktører tar verktøyet i bruk.