Tilbake

Datadrevet behovstyrt FDV


Problem som prosjektet vil løse

I dag finnes det mange data fra bygg som ikke er samlet i ett system, det blir dermed vanskelig å analysere og bruke dataene på en effektiv måte. En konsekvens av dette er at drift og vedlikehold på bygg baserer seg på faste frekvenser, istedenfor faktisk behov til kundene og brukerne. Kundene forventer tjenester som er tilpasset sine ønsker og sitt behov. Derfor er det viktig å samle og analysere informasjonen fra byggene, samtidig som vi opprettholder god dialog og godt samarbeid som bidrar til behovstyrte leveranser.

Løsninger som prosjektet bidrar med

Løsningen er et system som skal samle all informasjon om bygget på et sted og digitalisere eiendommens livsløp. Når dataene blir samlet og standardisert åpner det opp for innovasjon og mer bærekraftig drift og vedlikehold av bygg.

  • BOB Ctrl skal effektivisere drift og forvaltning av eiendom. Programmet skal knyte sammen informasjon fra bygget, kunde, forvaltere, utførende og brukere.
  • BOB Ctrl skal også legge til rette for sømløs og friksjonsfri kommunikasjon mellom alle interessentene i og rundt hus og hjem, næringseiendom er inkludert i denne benevnelsen.
  • BOB Ctrl skal være et fullintegrert system som samler og analyserer data fra bygg/anlegg, interne systemer og utenomliggende systemer.
  • Byggdrifter, forvalter, leietaker, beboer, styremedlem, byggeier og BOB-medlemmer får informasjon og dashboard tilpasset sitt behov og sine ønsker. Dashboardet skal være tilgjengelig på mobile enheter.

Bærekraftige gevinster

Mennesker – De som er forvaltere og rådgivere kan gi bedre råd når det gjelder klima, energi og miljø. Leveransene er behovstyrte slik at brukerne får produkter og tjenester som dekker deres behov og ønsker.

Miljø – Man kan sammenlikne like bygg og for eksempel se hvorfor et bygg har en god energikvalitet mens det andre har større merforbruk. Når det kommer til renovasjon og vedlikehold kan et fullintegrert system gi informasjon som bevisstgjør forvaltere om hva som trenger rehabilitering i et bygg og hvordan det kan gjøres effektivt.

Økonomi – Mer effektiv og behovsstyrt forbruk, drift og vedlikehold gir besparinger på sikt.

Hvor skal prosjektet realiseres

Dette skal realiseres i 600 boligselskaper pluss 900 000 kvm med næring i Bergen.