BBL HUB

BBL HUB er en samarbeidsplattform utviklet for at boligbyggelagene skal kunne dele og samarbeide om bærekraftsprosjekter (people – profit – planet) som kan benyttes på eksisterende bebyggelse. På denne måten kan boligbyggelagene vise vei i det grønne skiftet og hjelpe hverandre til å ligge fremst i utviklingen i bransjen.

Fremhevede prosjekter

Usbl + BUA = Sant
Usbl + BUA = Sant

Nordmenn bruker 15 milliarder kroner i året på sportsutstyr, samtidig er det mange barn som ikke har tilgang til sportsutstyr og derfor ikke kan delta på forskjellige aktiviteter. Usbl vil endre på dette gjennom et samarbeid med BUA.

En digital sømløs samhandlingsplattform
En digital sømløs samhandlingsplattform

DXBO ønsker å bidra til bedre kommunikasjonsflyt mellom de involverte i et boligprosjekt. For å lykkes med dette har prosjektet utviklet «min side» for boligkjøpskunden og «digital byggeplass» for medarbeidere på byggeplass, i samme plattform. Resultatet er en boligbransje med bedre oversikt og kundedialog.

Bærekraftstandard for eksisterende boligbygg
Bærekraftstandard for eksisterende boligbygg

Dette prosjektet vil legge til rette for at boligbyggelagene styrker rollen som den foretrukne rådgiveren og markedslederen på bærekraftig forvaltning og oppgradering av boligselskaper. Vi ønsker å lage de verktøyene eksisterende borettslag og sameier trenger for å kunne transformeres på en måte som er bra for beboerne, miljøet og lommeboken.

Nyeste prosjekter

Grønn totalrehabilitering av boligbygget Toftebo Grønn totalrehabilitering av boligbygget Toftebo
Grønn totalrehabilitering av boligbygget Toftebo

Bebyggelsen i Toftebo har, uten offentlig støtte, blitt totalrenovert til passivhusstandard og redusert energibruken med 90 prosent. De har utført en grønn analyse av borettslaget, som ser helhetlig på sammenhengen mellom miljø, økonomi og beboerne i forskjellige oppgraderingsscenarier. Bebyggelsen i Toftebo har, uten offentlig støtte, blitt totalrenovert til passivhusstandard og re...

Høyeffektiv kvalitetssikring i rehabiliterings- og nybyggprosjekter med BIM og laserskann Høyeffektiv kvalitetssikring i rehabiliterings- og nybyggprosjekter med BIM og laserskann
Høyeffektiv kvalitetssikring i rehabiliterings- og nybyggprosjekter med BIM og laserskann

Tradisjonelle metoder for kvalitetssikring før, under og etter prosjektfasen er ikke tilstrekkelige til å møte dagens behov og utfordringer. Imerso har laget en samhandlingsplattform som lar hvem som helst ta profesjonelle laserskann av omgivelsene sine like lett som å ta et bilde og sammenlikner disse skann mot BIM. Med hjelp av kunstig intelligens blir avvikene automatisk markert. Dermed kan avvikene løses effektivt, enten det er å rette opp i realiteten eller i planen. Tradisjonelle metoder for kvalitetssikring før, under og etter prosjektfasen er ikke tilstrekkeli...

Digital markedsføring av bolig Digital markedsføring av bolig
Digital markedsføring av bolig

Marketer Technologies har utviklet en markedsledende SaaS-løsning for markedsføring av eiendom. Løsningen gjør det mulig å lage omfattende digitale markedsføringskampanjer med noen få tastetrykk, godt hjulpet av kunstig intelligens som tar seg av alt fra utforming, nettsider og mediekjøp. Den overvåker også løpende resultatene og optimaliserer, slik at man til enhver tid får mest mulig igjen for pengene. Marketer Technologies har utviklet en markedsledende SaaS-løsning for markedsføring av eiendom. L...