BBL HUB

BBL HUB er en samarbeidsplattform utviklet for at boligbyggelagene skal kunne dele og samarbeide om bærekraftsprosjekter (people – profit – planet) som kan benyttes på eksisterende bebyggelse. På denne måten kan boligbyggelagene vise vei i det grønne skiftet og hjelpe hverandre til å ligge fremst i utviklingen i bransjen.

Fremhevede prosjekter

Usbl + BUA = Sant
Usbl + BUA = Sant

Nordmenn bruker 15 milliarder kroner i året på sportsutstyr, samtidig er det mange barn som ikke har tilgang til sportsutstyr og derfor ikke kan delta på forskjellige aktiviteter. Usbl vil endre på dette gjennom et samarbeid med BUA.

Forstå den virkelige sluttbrukeren av bygg
Forstå den virkelige sluttbrukeren av bygg

DXBO er en proptech-startup som løser den fragmenterte arbeidsflyten på tvers av digitale løsninger i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Bærekraftstandard for eksisterende boligbygg
Bærekraftstandard for eksisterende boligbygg

Dette prosjektet vil legge til rette for at boligbyggelagene styrker rollen som den foretrukne rådgiveren og markedslederen på bærekraftig forvaltning og oppgradering av boligselskaper. Vi ønsker å lage de verktøyene eksisterende borettslag og sameier trenger for å kunne transformeres på en måte som er bra for beboerne, miljøet og lommeboken.

Nyeste prosjekter

Teknologi, samhandling og gjennomføring på byggeplass Teknologi, samhandling og gjennomføring på byggeplass
Teknologi, samhandling og gjennomføring på byggeplass

Fonn er et prosjektstyringsverktøy for byggenæringen, med mål om å redusere feil og ta opp effektiviteten gjennom økt bruk av teknologi og økt grad av samhandling, som i sin tur vil bidra til økt gjennomføringskraft på byggeplassen. Fonn er et prosjektstyringsverktøy for byggenæringen, med mål om å redusere feil og ta opp effekt...

Sensorsystem for indre bygningsmasse og konstruksjon i alle typer bygg Sensorsystem for indre bygningsmasse og konstruksjon i alle typer bygg
Sensorsystem for indre bygningsmasse og konstruksjon i alle typer bygg

TEK-Zence sitt sensorsystem hjelper styrer, driftsledere, vaktmestere og boligeiere i borettslag og sameier med å oppdage skade på deres bolig/bygg tidlig i en skadeprosess. Skader på indre bygningsmasse og konstruksjon er ofte vanskelig å oppdage før skaden har fått satt seg. TEK-Zence sitt sensorsystem hjelper styrer, driftsledere, vaktmestere og boligeiere i borettslag...

Grønn totalrehabilitering av boligbygget Toftebo Grønn totalrehabilitering av boligbygget Toftebo
Grønn totalrehabilitering av boligbygget Toftebo

Bebyggelsen i Toftebo har, uten offentlig støtte, blitt totalrenovert til passivhusstandard og redusert energibruken med 90 prosent. De har utført en grønn analyse av borettslaget, som ser helhetlig på sammenhengen mellom miljø, økonomi og beboerne i forskjellige oppgraderingsscenarier. Bebyggelsen i Toftebo har, uten offentlig støtte, blitt totalrenovert til passivhusstandard og re...