Advokatkontoret

Advokatene i NBBL tilbyr juridisk rådgivning for boligbyggelagene. De er spesialister på bolig- og eiendomsrett i tillegg til boligbyggelagsrelatert jus. Advokatene er rådgivere for boligbyggelagene i forbindelse med oppfølging av forvaltede boligselskaper, ved utvikling og oppføring av nyboligprosjekter og omsetning av eiendom.

Boligbyggelagene kan også få bistand fra advoktatene i forbindelse med samarbeid og fusjoner.

Mye brukt på konferanser for tillitsvalgte
Mange boligbyggelag benytter seg av NBBLs advokater når de skal gjennomføre konferanser for tillitsvalgte boligselskapene sine. Temaer som "Jus for styrer i borettslag og sameier" er evig aktuelt, og NBBLs advokater har lang erfaring i å kurse tillitsvalgte i dette og andre temaer.

Aktuelle juridiske problemstillinger i borettslag og sameier

De er også sentrale i NBBLs interesspolitiske arbeid gjennom blant annet produksjon av høringsuttalelser og  oppfølging av lovgivningsprosesser.

Aktuell jus for boligbyggelag

En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Aktuell jus for boligbyggelag er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
Eldre saker

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen
Direktør interessepolitikk og jus
E-post: hl@nbbl.no
Mobil: 997 20 485
Line Bjerkek
Advokatfullmektig
E-post: lb@nbbl.no
Telefon: 976 83 876
Laila Marie Bendiksen
Advokat
E-post: lmb@nbbl.no
Mobil: 911 40 480