Advokatkontoret

Advokatene i NBBL tilbyr juridisk rådgivning for boligbyggelagene. De er spesialister på bolig- og eiendomsrett i tillegg til boligbyggelagsrelatert jus. Advokatene er rådgivere for boligbyggelagene i forbindelse med oppfølging av forvaltede boligselskaper, ved utvikling og oppføring av nyboligprosjekter og omsetning av eiendom.

Boligbyggelagene kan også få bistand fra advoktatene i forbindelse med samarbeid og fusjoner.

Mye brukt på konferanser for tillitsvalgte
Mange boligbyggelag benytter seg av NBBLs advokater når de skal gjennomføre konferanser for tillitsvalgte boligselskapene sine. Temaer som "Jus for styrer i borettslag og sameier" er evig aktuelt, og NBBLs advokater har lang erfaring i å kurse tillitsvalgte i dette og andre temaer.

Aktuelle juridiske problemstillinger i borettslag og sameier

De er også sentrale i NBBLs interesspolitiske arbeid gjennom blant annet produksjon av høringsuttalelser og  oppfølging av lovgivningsprosesser.

Aktuell jus for boligbyggelag

Advokat Laila Marie Bendiksen er ansatt i Norske Boligbyggelags Landsforbunds avdeling for interessepolitikk og jus. 

Det er få vedtektsendringer sameiene MÅ gjøre som følge av ny eierseksjonslov. Det kan likevel være mange sider ved vedtektene det er grunn til å se nærmere på som følge av de nye reglene.

Fra og med regnskapsåret 2017 er det ikke lenger krav til årsberetning for små foretak, herunder boligselskaper. Av informasjonshensyn anbefaler NBBL at boligselskapene likevel fortsetter å utarbeide årsberetning til intern bruk.

Alle standarddokumenter er oppdatert i henhold til den nye eierseksjonsloven som gjelder for sameier. Loven trådte i kraft 1.1.2018.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å øke rettsgebyret med 81 kroner i budsjettforslaget for 2018.

Regjeringen har kommet med forslag til ny eierseksjonslov. Det er ambisjon om en rask behandling på Stortinget og ikrafttredelse fra 01.07.2017.

Ved avtaler mellom forbruker og entreprenør om oppføring av ny bolig, er entreprenøren forpliktet til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen (bustadoppføringslova § 12).

Skjerpede krav til brannforebyggende tiltak i bolig
Myndighetene øker fokuset på brannsikkerhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vedtatt ny forskrift om brannforebyggende tiltak som gjelder fra 01.01.2016.

Endring i størrelsen på eierskiftegebyr og forkjøpsrettsgebyr
Rettsgebyret økes med 19 prosent fra kr 860 til kr 1025 fra 1. januar 2016. Det har betydning for eierskiftegebyr og forkjøpsrettsgebyr i borettslag.

Advokater

Henning Lauridsen
Direktør interessepolitikk og jus
E-post: hl@nbbl.no
Mobil: 997 20 485
Line Bjerkek
Advokatfullmektig
E-post: lb@nbbl.no
Telefon: 976 83 876
Laila Marie Bendiksen
Advokat
E-post: lmb@nbbl.no
Mobil: 911 40 480