Advokatkontoret

Bildet viser ansatte ved NBBLs advokatkontor

Advokatkontoret

Advokatene i NBBL tilbyr juridisk rådgivning for boligbyggelagene. De er spesialister på bolig- og eiendomsrett i tillegg til boligbyggelagsrelatert jus. Advokatene er rådgivere for boligbyggelagene i forbindelse med oppfølging av forvaltede boligselskaper, ved utvikling og oppføring av nyboligprosjekter og omsetning av eiendom.

Boligbyggelagene kan også få bistand fra advoktatene i forbindelse med samarbeid og fusjoner.

Mye brukt på konferanser for tillitsvalgte
Mange boligbyggelag benytter seg av NBBLs advokater når de skal gjennomføre konferanser for tillitsvalgte boligselskapene sine. Temaer som "Jus for styrer i borettslag og sameier" er evig aktuelt, og NBBLs advokater har lang erfaring i å kurse tillitsvalgte i dette og andre temaer.

Aktuelle juridiske problemstillinger i borettslag og sameier

De er også sentrale i NBBLs interesspolitiske arbeid gjennom blant annet produksjon av høringsuttalelser og  oppfølging av lovgivningsprosesser.

Aktuell jus for boligbyggelag

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å øke rettsgebyret med 81 kroner i budsjettforslaget for 2018.

Regjeringen har kommet med forslag til ny eierseksjonslov. Det er ambisjon om en rask behandling på Stortinget og ikrafttredelse fra 01.07.2017.

Ved avtaler mellom forbruker og entreprenør om oppføring av ny bolig, er entreprenøren forpliktet til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen (bustadoppføringslova § 12).

Skjerpede krav til brannforebyggende tiltak i bolig
Myndighetene øker fokuset på brannsikkerhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vedtatt ny forskrift om brannforebyggende tiltak som gjelder fra 01.01.2016.

Endring i størrelsen på eierskiftegebyr og forkjøpsrettsgebyr
Rettsgebyret økes med 19 prosent fra kr 860 til kr 1025 fra 1. januar 2016. Det har betydning for eierskiftegebyr og forkjøpsrettsgebyr i borettslag.

Eldre saker

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen
Avdelingsdirektør/advokat
E-post: hl@nbbl.no
Mobil: 997 20 485
Line Bjerkek
Advokatfullmektig
E-post: lb@nbbl.no
Telefon: 976 83 876
Elisabeth Aas Nilsen
Advokat
E-post: ean@nbbl.no
Mobil: 920 52 301