By- og tettstedsutforming vil dominere norsk politikk og samfunnsutvikling i årtier framover, men uten en samordnet stat blir det vanskelig å nå målet, skriver NBBLs Thor Eek i et debattinnlegg i Dagsavisen 23.6. Les hele innlegget her.

Ønsket om å gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge nye boliger er målet for Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners forslag til endringer i plan- og bygningsloven, Prop. 149 L (2015–2016). Utgangspunktet er behovet for økt boligbygging, spesielt i og rundt sentrale byer på Østlandet.

Annethvert år deler NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer), ut en pris til et boligprosjekt. De ønsker og skape oppmerksomhet rundt nyskapning av boligform.

120 personer var tilstede på NBBL boligpolitiske konferanse for å sette lys på tettstedutvikling og boligbygging.

NBBLs Thor Eek åpnet onsdag 15. juni konferansen NBBLs femte boligpolitiske konferanse. Hadde du ikke anledning til å ta turen til Hotel Bristol i Oslo kan du se opptak her.

"By- og tettstedsutforming vil dominere norsk politikk og samfunnsutvikling i årtier framover. Tett og konsentrert utbygging er et etablert mål, men uten en samordnet stat blir det ikke lett å nå målet". Det skriver Eek på bloggen sin. Han snakker også om dette på NBBLs boligpolitiske konferanse 2016.

I alt 20 interesserte personer deltok på NBBLs heismøte i Årdal 25. og 26. mai. Det var et stort engasjement for nye heiser i eldre borettslag.

Boligprisene fortsetter å stige i mai.

Aktive eldre, egnede boliger
Seniorrådgiver i NBBL, Bente Johansen, har skrevet et innlegg om aktiv alderdom og bolig i "Vårt Land".

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier mot risiko for tap
Regjeringen vil sikre borettslag og sameier bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg. Bakgrunnen for lovforslaget er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om hva "legalpanteretten" i borettslag og sameier dekker.

Eldre saker

Norske Boligbyggelag

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 43 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 955.000 medlemmer og forvalter omlag 465.000 boliger i over 11.000 boligselskap over hele landet.


Les mer om NBBL her

Motta nyhetsbrev fra NBBL

Thor Eeks blogg

Thor Eek er adm. dir i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og blogger om aktuelle boligpolitiske tema. Tidligere ledet han NBBLs advokatkontor.


Thor Eeks bloggLes mer

Kontakt oss

Thor Eek

  Administrerende direktør
  E-post:
  te@nbbl.no
  Mobil:
  905 36 881
  Tore Johannesen

   Direktør interessepolitikk og kommunikasjon
   E-post:
   tj@nbbl.no
   Mobil:
   915 46 042
   Tonje Rock Løwer

    Kommunikasjonssjef
    E-post:
    trl@nbbl.no
    Mobil:
    930 93 468
    Lina Støen

     Senior kommunikasjonsrådgiver
     E-post:
     ls@nbbl.no
     Mobil:
     990 91 203

     Borettslagenes Sikringsordning

     Sov bedre om natten!

     Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


     Les mer