NBBL svært kritisk til endringer i tomtefesteloven
Justisdepartementet har i dag lagt frem forslag til endringer i tomtefesteloven. NBBL er svært kritiske til forslaget, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen.

NBBL deltok på innspillsmøte om TEK 17
Halvannet år før TEK17 skal ut på høring, inviterte Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og statsråd Jan Tore Sanner byggenæringen og andre berørte til innspillsmøte på Litteraturhuset 25.03. NBBLs Thor Eek understrekte at landets boligbyggelag hadde mye viktig å bidra med i slik prosess.

Finanstilsynet la tirsdag 17. mars fram en rekke tiltak der målet er å dempe veksten i boligprisene og kredittveksten i norske husholdninger. NBBLs adm. direktør Thor Eek mener at enkelte av tiltakene i seg selv er akseptable, men samlet sett er pakken uspiselig. - Den rammer de unge som vil inn på boligmarkedet, sa Thor Eek på Dagsnytt 18, 17.03.

Finantilsynets tiltak: Et angrep på ungdommen
Det overrasker oss at Finanstilsynet serverer en tiltaksliste som i sum vil bety en bråstopp for svært mange unges muligheter til å etablere seg i boligmarkedet. Enkelte av tiltakene er i seg selv akseptable, men samlet sett er pakken uspiselig – og burde være politisk ugjennomførbar. En må jo spørre seg om folk i Finanstilsynet er uten politiske følehorn, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

NBBL var en av organisasjonene som deltok når Venstre arrangerte minihøring på Stortinget tidligere i mars. Spørsmålene som Venstre ønsket svar på var: Hvordan kan en best organisere utbygging av seniorboliger, hvordan tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig og hvilke teknologiske hjelpemidler bør utvikles og tas i bruk for å sikre både selvstendighet og individuell oppfølging?

NBBLs Thor Eek intervjues om innføringen av individuelle AMS-målere i marsutgaven av Bygg Fakta.

Ei høyblokk på Tinnheia i Kristiansand har blitt et miljøforbilde for hele Norden. Blokka med 60 leiligheter over ti etasjer har gått fra å være iskald til å bli et lavenergihus med svært god varme. Sørlandet boligbyggelag star bak rehabiliteringen.

Ny forskrift om brannforebygging: NBBL ønsker samme regler for sameier og borettslag
I følge dagens forskrift om brannforebygging er den enkelte beboer i sameier ansvarlig for at røykvarsler, brannslukningsapparat og brannvernutstyr er på plass. Brenner det hos en nabo som ikke har fulgt opp dette, hjelper det lite om du har alt i orden.

Det spørsmålet stiller NBBLs adm. direktør Thor Eek, i Teknisk ukeblad 5. mars. Nettselskap skal innstallere AMS-målere, såkalte "smarte strømmålere" i alle målepunkt. Det betyr at boligselskap med med fellesmåling må gå over til å bli avregnet per boenhet. Les om hvorfor ikke dette er så smart her.

Statsråd Jan Tore Sanner, sjeføkonom Elisabeth Holvik og norges første urbanist Erling Fossen kommer til NBBLs boligpolitiske konferanse på Hotell Bristol i Oslo 11. juni.

Eldre saker