Statsråd Jan Tore Sanner, sjeføkonom Elisabeth Holvik og norges første urbanist Erling Fossen kommer til NBBLs boligpolitiske konferanse på Hotell Bristol i Oslo 11. juni.

Fortsatt stigende boligpriser
Garanti Eiendomsmegling, Obos og Eiendom Norge melder alle som stigende boligpriser. GARANTIs økning var på 0,9 prosent, Obos' på 2,5 og Eiendom Norge på 1,1 prosents økning fra januar til februar 2015.

Verdens høyeste trehus fikk 16.2 besøk av statsråd Jan Tore Sanner. Statsråden brukte BOBs boligprosjekt i Bergen til å presentere nye energikrav til bygg.

925 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag
I fjor fikk boligbyggelagene i Norge nærmere 50 000 nye medlemmer. Den totale medlemsmassen er nå på om lag 925 000. 2014 er tredje året på rad med sterk medlemsvekst.

Sintef rapport: Omsorgsboliger som borettslag
I dag er det vel 44.000 omsorgsboliger i norske kommuner. Av disse ble 6.000 bygget i regi av norske boligbyggelag i perioden fra 1997 til 2005. De aller fleste av disse ble organisert som borettslag.

Kom fram i lyset, boligpolitikere!
Startskuddet for høstens valgkamp er bare noen måneder unna. Allerede nå oppfordrer adm. direktør i NBBL, Thor Eek landets boligpolitikere til å våkne opp.

Blir noen skadet av is eller snø som raser fra taket, er ikke varselskilt og avvisere nok for å unngå ansvar. - Styret i borettslaget må alltid sørge for at snø og is som kan rase ned blir fjernet, sier NBBL-advokat Henning Lauridsen

Eldres boliger trenger tilpassing
En godt tilrettelagt bolig er viktig for at eldre skal kunne bo trygt i eget hjem. Boligen er viktig for god eldreomsorg. I FOU-rapporten om omstillinger i hjemmetjenesten "Fra passiv mottaker til aktiv deltager" lagt fram av Kommunenes Sentralforbund, står det blant annet mye om suksesskriterier for å lykkes med hverdagsrehabilitering. Boligen den enkelte bor i er utelatt.

#7millioner #urbanisering
NBBLs Thor Eek deltok på NHOs årskonferanse #7 millioner 8. januar. Han syntes det kom tydelig fram at det ikke er tvil om nødvendigheten av en stor satsing på boligbygging i og rundt de største byene.

Hvorfor synes vi høyhus er stilig og spektakulært når vi er i utlandet, mens det møter massiv motstand hjemme i Norge? Det lurer NBBLs adm. direktør Thor Eek på i Dagens Næringsliv 7.1.2015.

Eldre saker