Søknadsfrist for vårsemesteret 2021 er 6. april 2021.

I vår interessepolitikk etterlyser vi en bedre organisering av boligpolitikken, bedre boliger/vilkår for eldre og unge, økt fortetting og økt fokus på bærekraftige boformer. Disse temaene kan belyses på forskjellige måter og fra flere vinkler. Vi inviterer masterstudenter til å gjøre sine egne faglige vurderinger og danne et prosjekt som bidrar til kunnskapsutvikling.

Stipendets størrelse er på inntil 30.000 kr. Særlig ambisiøse prosjekter kan søke om ekstra midler på inntil 10.000 kr. Dette er midler som bidrar til å dekke spesielle prosjektutgifter (materiell, ekstern veiledning, konferansedeltakelse etc.).

Søknad sendes til seniorrådgiver i NBBL, Øystein Wee per e-post: ow@nbbl.no

NBBLs interessepolitiske program

Les mer om hva vi mener

Om NBBL

Les mer om oss og hva vi gjør

Inntak i stipendordningen:

 • Godkjenning av tematikk fra NBBL
 • Normal godkjenning av prosjekt ved lærested
 • Normal veiledning ved lærested

NBBL legger vekt på:

 • Kandidatenes tidligere prestasjoner (karakterer, publikasjoner etc.)
 • Prosjektets relevans for NBBLs virksomhet
 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • At prosjektet er realistisk å gjennomføre

Vilkår:

 • Stipendmidler som spesielt bevilges til realisering av prosjektet må redegjøres for, først i budsjett ved søknad og så med bilag i etterkant.
 • Midlene skal brukes i samsvar med søknaden.
 • Prosjektet må ferdigstilles innen ett år etter oppstart.
 • Om midler ikke brukes i samsvar med vilkårene, kan NBBL nekte utbetaling eller kreve midler tilbakebetalt.
 • NBBL kan bruke resultater fra masteroppgaven til kommunikasjon og markedsføring etter regler fra det enkelte lærested. All bruk vil krediteres med henvisning til forfatter og kilde.
 • Studentene forplikter seg til å skrive en artikkel med kort abstract for publisering på NBBLs nettsted og/eller i boligsamvirkets egne tidsskrifter.
 • Stipendet er todelt. Studenter som tas inn i ordningen vil få utbetalt halve stipendsummen ved oppstart. Andre halvdel utløses når alle vilkår er oppfylt og oppgaven er bestått. Dette gjelder også evt. ekstra midler som tildeles for å realisere prosjektet.

Søknadens innhold:

 • Søknadstekst på maksimum (maks 400 ord)
 • Tidspunkt for oppstart
 • Tidspunkt for ferdigstillelse
 • Tematikk
 • Prosjektgodkjenning fra lærested
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett (ved søknad om ekstra prosjektmidler)
 • Karakterutskrift
 • Annen relevant informasjon

Vi understreker at stipendordningen åpner for at studentene kan tilnærme seg NBBLs interesseområder fra flere sider.

Søknad sendes til seniorrådgiver i NBBL, Øystein Wee per e-post: ow@nbbl.no innen 6. april 2021.

Spørsmål?

Øystein Wee
Seniorrådgiver
ow@nbbl.no
41616500 41616500