NBBL 2020-

2020

Bård Folke Fredriksen begynner i stillingen som ny leder. Allerede måneden etter ansettes Christian-Marius Stryken som ny direktør for interessepolitikk og jus. Etter rakettåret i 2016 har de påfølgende årene hat moderat prisutvikling i boligmarkedet. NBBL spår uendrede priser, men på grunn av koronapandemien og historisk lave renter blir denne spådommen gjort til skamme. For første gang «i moderne tid» setter NBBL i gang en boligpolitisk kampanje; under vignetten «leieslave». Basert på data fra 205 500 boligsalg over en 16-årsperiode får NBBL i samarbeid med NMBU gjennomført en analyse av førstegangskjøperens kjøpekraft. I regjeringens «korona-krisepakke» på boligområdet prioriteres mer penger til Startlån. NBBL er ikke helt enig i dette. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmer et forslag til hvordan nettleien skal prises som NBBL er sterkt uenig i. NVE reviderer sitt forslag. NBBL utfordrer ulike myndighetsorganer for å få etablert bedre rammebetingelser for etablering av solcelleanlegg i borettslag og sameier.