HMS-Fornyelse av abonnement

Internkontroll i borettslag og sameie. Her kan du fornye ditt abonnement om du har sagt det opp tidligere. Vennligst oppgi tilknyttet boligbyggelag.

Produktnr: 0231

862,5,-
HMS-permen, med årlig oppdatering

Ved å bruke dette internkontrollsystemet sørger du for at du har et godkjent system for HMS i ditt boligselskap. Klikk deg inn for å lese mer om permen og den årlige oppdateringen.

Produktnr: 0201

2375,-
Ta sikkerheten på alvor!

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Produktnr: DL7777

Gratis