NBBLs lovsamlingshefte 2021

Produktnr: 0281

60,-

Velg antall

Lovsamlingsheftet er oppdatert april 2021.

NBBLs lovhefte er nettopp blitt oppdatert og inkluderer nå lovendringene som kom 26. mars om digitale møter.

Lovendringen gjelder både borettslagsloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven og vil gjøre det mulig å avholde møtene digitalt innen fristen, som er 30.juni.

NBBLs lovsamlingshefte 2021 består av tre lover: Lov om burettslag, Lov om eierseksjoner og Lov om bustadbyggjelag.