Tiltak for økt boligbygging i Norge

Produktnr: DL3111

Gratis

Denne varen er en PDF som du vil kunne laste ned ved fullført "kjøp".

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har sentrale aktører i boligmarkedet, herunder også NBBL, utarbeidet en rapport med realistiske tiltak for å oppnå økt boligbygging i Norge