NBBLs Framtidsprosjekt 2030

Produktnr: 0294

Gratis

Denne varen er en PDF som du vil kunne laste ned ved fullført "kjøp".

Framtidsprosjektet jobbet med et omfattende scenariearbeid og definerte fire alternative bilder på hvordan fremtiden kan se ut for boligsektoren i 2030. 

I denne artikkelsamlingen finner du rapporter, artikler og kronikker fra arbeidsgrupper som jobbet med boligsektorens utfordringer i forhold til ungdom og eldre. De arbeidet også med et forprosjekt innen klima og miljøutfordringer. Ønskes heftet tilsendt pr. post, send en etterspørsel til NBBL Nettbutikk, belasting for porto kan forekomme ved et større antall.
Artikkelsamlingen gir deg en samlet oversikt over NBBLs Framtidsprosjektsarbeid fra 2007-2009.
Les mer på sidene om NBBLs Boligløft.