Hvem bor i borettslag?

Produktnr: DL2555

Gratis

Denne varen er en PDF som du vil kunne laste ned ved fullført "kjøp".

En utredning fra NBBL om beboere i norske borettslag.

I den nasjonale Folke- og boligtellingen 2001, ble det registrert 1.961.548 boliger i Norge.
63 % av husholdningene er eiere gjennom selveid bolig eller sameie.
14 % av husholdningene er andelseiere i et borettslag eller aksjeselskap.
23 % avhusholdningene leier boligen de bor i.
En tredjedel av samtlige borettslagsboliger i Norge er i Oslo, og 53 % er å
finne i landets fire største byer.

Rapport fra folketellingen i 2001.