Side 2
BESLUTT - Få oppslutning om oppgradering

En veileder som gir styret råd om hvordan de kan gå fram for å få oppslutning om oppgradering, fra idéstadiet til byggestart.

Produktnr: DL1111

Gratis
Borettslagsboka brosjyre

Borettslagsboka er et hjelpemiddel for alle som vil vite mer om virksomheten i borettslag og boligbyggelag.

Produktnr: DL4444

Gratis
Co-operative Housing Federation of Norway

The vision of NBBL is to offer its members the opportunity to acquire a decent home in a sustainable living environment.

Produktnr: DL5555

Gratis
Energieffektivisering Kattem Borettslag

1400 leiligheter er oppgradert til lavenergiboliger. Gjennomsnittlig besparelse i energiforbuket er på 25% for beboerne. TOBB, Trondheim

Produktnr: DL15555

Gratis
Energieffektivisering Myhrerenga Borettslag

Blokker fra 60-tallet er oppgradert til lavenergibolig. USBL, Oslo

Produktnr: DL9999

Gratis
Energieffektivisering Tinnbo Borettslag

Boligblokker fra 70-tallet er oppgradert til lavenergibolig. Sørlandet Boligbyggelag, Kristiansand.

Produktnr: DL1222

Gratis
Energieffektivisering Vågsbygd Borettslag

4-mannsboliger fra 50-tallet er oppgradert til lavenergistandard. Sørlandet Boligbyggelag, Kristiansand

Produktnr: DL13333

Gratis
Energisystemer i boligmassen

Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Produktnr: DL14444

Gratis
Fysisk tilgjengelighet i Norske Boligbyggelag

En presentasjon om tilgjengelighet i borettslagsbebyggelsen.

Produktnr: DL18888

Gratis
Heis gir trygghet og trivsel

Få en enklere hverdag. Både tilgjengeligheten og pris på boligen øker.

Produktnr: DL2111

Gratis