Hva skiller borettslag og sameier?

Det er tre sentrale grunnprinsipper som skiller borettslag og sameier. Last ned brosjyren gratis og les mer.

Produktnr: DL2444

Gratis
Hvem bor i borettslag?

En utredning fra NBBL om beboere i norske borettslag

Produktnr: DL2555

Gratis
Høyt og Lavt

En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld.

Produktnr: DL2999

Gratis
Kommunalt eide boliger i borettslag

Samarbeid mellom boligbyggelag og kommuner om de kommunalt eide boligene; utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Produktnr: DL19999

Gratis
Kreativ Samhandling

Eksempler på samarbeid mellom kommune og boligbyggelag

Produktnr: DL2333

Gratis
NBBLs Framtidsprosjekt 2030

Framtidsprosjektet jobbet med et omfattende scenariearbeid og definerte fire alternative bilder på hvordan fremtiden kan se ut for boligsektoren i 2030.

Produktnr: 0294

Gratis
Nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet

Nødvendig for noen - nyttig for alle. En nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger

Produktnr: DL2666

Gratis
Ta sikkerheten på alvor!

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Produktnr: DL7777

Gratis
Tiltak for økt boligbygging i Norge

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har sentrale aktører i boligmarkedet, herunder også NBBL, utarbeidet en rapport med realistiske tiltak for å oppnå økt boligbygging i Norge

Produktnr: DL3111

Gratis
Beslutningprosesser i borettslag og sameier

Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

Produktnr: DL8888

Gratis